Tourist Spots

Juhu Beach

Elephanta Island

Kanheri Caves

Durshet

Matheran

Lavasa

Marine Drive

Bandra-Worli Sea Link

Bhandardara

Jodhpur

Jaipur

Tajmahal (Agra)

Delhi

Andaman

Leh-Ladakh

Meghalaya

Orissa

Kolkata

Kerala